Language: 繁體中文
Zermatt. No matter what
 
現在所在地: _ Home _ 策馬特活動 _ 冬季活動 _ 滑翔傘飛行

滑翔傘飛行

在專業教練的帶領下,像鳥一般乘坐滑翔傘翱翔於山谷之中,從另一個角度欣賞策馬特的雄偉風景。
圖片
影片

Zermatt Tourismus | Tel +41 27 966 81 00 | info@zermatt.ch