Language: ภาษาไทย
Zermatt. No matter what
 
คุณอยู่ที่นี่: _ Home _ ประสบการณ์ _ ไปเที่ยว _ ผจญภัยกอร์เก

ผจญภัยกอร์เก

ข้ามไปที่โกเมอร์ กอร์เก(Gorner Gorge) ซึ่งอยู่ระหว่าง ฟูรี(1865 ม.) และ แซมัทท์ (1620 ม) ระยรทางประมาณ 1 กม ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม.
รูป
วิดีทัศน์