Language: 简体中文
Zermatt. No matter what
 

*采尔马特活动

您在这里: _ Home _ 采尔马特活动 _ 滑雪活动 _ First track 滑雪

First track 滑雪

滑雪好手若想尝试刚压过的新雪,可以早起在位于特劳克纳施泰格(Trockener Steg)及富丽(Furi)之间的雪道,在早晨宁静的山峦中,随著大地一起甦醒。之后可在特劳克纳施泰格的餐厅内享用丰盛的早餐,迎接美好的一天。
图片
录像

Zermatt Tourismus | Tel +41 27 966 81 00 | info@zermatt.ch