Language: ภาษาไทย
Zermatt. No matter what
 
คุณอยู่ที่นี่: _ Home _ ประสบการณ์ _ กิจกรรมฤดูร้อน _ ขับเดิร์ทสกู๊เตอร์

ขับเดิร์ทสกู๊เตอร์

สำหรับผู้ชอบผจญภัยมีสิ่งเร้าใจรอคุณอยู่คือการขับสกู๊เตอร์จากมัทเทอร์ฮอร์นเอก็กเพรส หรือชวาสเซพาราไดซ์ลงมาสู่หุบเขา คุณจะเล่นบ่อยเท่าใดก็ได้
รูป
วิดีทัศน์