Language: ภาษาไทย
Zermatt. No matter what
 
คุณอยู่ที่นี่: _ Home _ ประสบการณ์ _ กิจกรรมฤดูหนาว _ เดินทางไกล

เดินทางไกล

เส้นทางสำหรับเดินทางไกลมีทั้ง 65 กม. หรือ 20 กม.เหนือแทช และรานดา คุณจะได้พบบรรยากาศ และทิวทัศน์สงบและงดงามข้างบนยอดสูง
รูป
วิดีทัศน์

Please note that spikes and sticks are required on some winter tracks.